Vårt legala namn är NP Enterprise, registrerat företag sedan 2000-12-28.
Se mer här