Vi har gått till att bli en aktör på den digitala arenan, i den nya eran. Den nya eran som Corona (2020) påskyndat oss in i, även om tekniken har funnits där sedan tidigare.  Vi ser att mycket kan göras digitalt, och den digitala arenan möjliggör mycket. Inte minst ökar den tillgängligheten – för oss alla. Det går att söka information, ”bläddra i kataloger” och man har tid att själv reflektera och fundera. Det går att föra en god, lärande och konstruktiv dialog via mejl, chat eller andra digitala lösningar. Allt detta näst intill under dygnets alla timmar – när det passar Dig bäst. Att det dessutom minskar klimatpåverkan är ett mycket stort plus. 

Att träffas för att slutföra en affär gör vi gärna- ofta när det t.ex. rör en husbil – då kompletteras den digitala arenan med bokade och väl organiserade träffar, där vi tar hänsyn till just dina förväntningar och behov. 

Allt detta för att Du ska känna dig trygg och säker på de kvalitativa produkter och tjänster som vi erbjuder.

Du hittar oss näst intill under dygnets alla timmar. Vi finns här för dina frågor och funderingar. 

Vår generella tillgänglighet är:
vardagar kl. 07 – 22, och helger kl. 09 – 20