Till stöd för de med funktions-variation

SMARTA

saker tycker vi om & att erbjuda dessa till dig

OLIKA

är vi alla, men stöd vi alla kan behöva

Eloflex

Sveriges
smartaste
elrullstol

Senior

smarta ting gör dagen lättare

Eloflex elrullstol

Vi har valt att fokusera på Eloflex och deras elrullstolar. Varför? Jo, för att vi själva har behov av en och använder en till daglig dags –  ”smärta behöver inte synas utanpå, men kan finns likväl finnas där”. Vi vet att dessa elrullstolar fungerar och vilken nytta den kan ge!

Här nedan finns ett urval av Eloflex modeller.
Kontakta oss för mer information

P

32.900
kr

F

32.900 kr

X

32.900
kr

Frågor & svar

Än så länge hänvisar vi till Eloflex och deras webbplats eloflex.se

Än så länge hänvisar vi till Eloflex och deras webbplats eloflex.se

Ja. Vi har tidigare fokuserat på hjälpmedel till seniora, men vi upptäckte tidigt att ”varför ska hjälpmedel bara vara förknippade med att vara äldre/senior?” – det är helt klart hjälp till alla!
Vi håller på att etablera en egen webbplats där du kan hitta hjälpmedel vars ursprung kom till stöd för seniora och för de med funktionsvariation, men som verkligen passar alla. 

Välkommen till AskMeNu och NordicStella – till stöd för de med funktionsvariation